रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.
  • View

मंजुर अभिन्यासाप्रमाणे भूमि अभिलेखामध्ये दुरूस्ती करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत दि.26.02.2018

महाराष्ट्र जमीन महसूल बहुमजली इमारतीमधील सदनिकांचे अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) प्रारुप नियम, 2015

ई-फेरफार आज्ञावलीत अकृषक जमिनीच्या योग्य एकक व क्षेत्राच्या नोंदीबाबत

अचूक ७/१२ , ८अ साठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

आज दिनांक १५ फेब्रु , २०१८ पासून ई फेरफार अज्ञावालीमध्ये उपलब्ध करून देनेत आलेल्या सुधारणा

आज पासून दिलेलली नवीन सुविधा - खातामास्टर मधील अतिरिक्त नावे काढून टाकणे

अडचणीचे वर्णन अडचणीवर उपाय - अत्यंत महत्वाची माहिती

दिनांक सेट करणे

श्री पी डी पास्ते तलाठी ओटवणे तालुका सावंतवाडी जी . सिंधुदुर्ग यांची यशोगाथा मनोगत

कोल्हापूर -कोंकण दौरा

Archive

Contact Form

Send