रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

महत्वाची परिपत्रके
Comments

 1. Mr. Ramdas excellent blog writing. Very informative and specific. Great that you can write in spite of such heavy schedule

  ReplyDelete
 2. Sir,

  Great work and we are always inspired from you. About the work done for Public at Large.

  This most appreciable work.

  Thanks for this useful blog. We came to know procedural Revenue matters in deep.

  ReplyDelete
 3. Sir 2003 chya mrgdarshak suchana open hot nahi.

  ReplyDelete
 4. sir,
  bhogwatadar warg 2 cha 7/12 vegla karnebabat g.r,paripatrak asel tar krupaya margdarshan karawe.

  ReplyDelete
 5. आदरणीय सर ,
  खरेदी आधारे फेरफार घेण्यात आल्यावर संबंधितांना नमुना -9 नोटीस बजावण्याची गरज नाही . असा GR किंवा परिपत्रक असेल तर कृपया कळवा.
  आपला विश्वासू

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. 26/3/2015 चे ऑनलाइन बाबत परिपत्रक असेल तर कृपया पाठवा आपला विश्वासू

  ReplyDelete
 8. सर वरील कुठलेही परिपत्रक ओपन होत नाही

  ReplyDelete
 9. नमस्ते सर, मी दिपक देसाई राहणार विटा, मी 3 गुंटा जाग्याचा दस्त करताना दस्त स्कॅनर वरून परत आला. कारण की त्याच्या सातबारा वर भुधारणा प्रकार निवडला नाही.ती चूक डिपार्टमेंट कडून झाली आहे कारण जेव्हा हस्तलिखत दस्त ोंदणी होत असताना काई अडचण आली नाही परंतु आत्ता सातबारा वर भोगावतदारवर्ग-1 संगणीकृत मध्ये ना चडविल्या मुळे दस्त होत नाई. ही दुरुस्ती आम्ही करायची का तलाठ्यांनी स्वतः हुन केली पायजे. आणि ह्याचा पर्याय काय आहे. प्लीज ह्याचा बद्दल माहिती द्या

  ReplyDelete
 10. ३०० पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वाडीचे महसूल गावात रूपांतर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया विहीत करणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग टी एल सी १०७६/६३९२३/य-६, दि. ०१/०७/१९७६ आणि शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग टी एल सी १०८५/५७६८/सी आर ७२/८५-म -१०, दि. १८ मे १९८५ यांच्या प्रती कृपया उपलब्ध करून द्याव्या.

  ReplyDelete
 11. ३०० पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वाडीचे महसूल गावात रूपांतर आणि महसूल गावाचे ग्रामपंचायत मध्ये रूपांतर शासन स्तरावरून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे जेणेकरून त्या गावाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल .

  ReplyDelete
 12. सर आमचे गाव नवीन सजा होणार होते अजून पर्यत झाले नाही ? का !

  ReplyDelete
 13. सर आमचे गाव निंभोरा ता.अमळनेर जि.जळगाव असून नवीन सजा होणार होते पण का झाले नाही ?सहकार्य कळावे ही विनती !

  ReplyDelete
 14. आकरफोड बद्दल माहिती हवी आहे

  ReplyDelete
 15. आदरणीय सर ,
  खरेदी आधारे फेरफार घेण्यात आल्यावर संबंधितांना नमुना -9 नोटीस बजावण्याची गरज नाही . असा GR किंवा परिपत्रक असेल तर कृपया कळवा.
  आपला विश्वासू

  ReplyDelete

Archive

Contact Form

Send