रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक,
ई -फेरफार प्रकल्प, DILRMP CELL
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र
राज्य,पुणे.
  • View
Image

Aanewari Convertor New Android App

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा

Image

AMRAVATI DIV MASTER TRAINERS TRAINING AT YASHADA PUNE

Image

महाराष्ट्राचा डिजिटल सातबारा अमृतवेल विशेषांक

मार्गदर्शक सूचना- क्रं.194 DDM ताळमेळ लेखापरीक्षण

मार्गदर्शक सूचना- ४१ - वाडी विभाजन सुविधेबाबत - दि. 12-4-2018

मार्गदर्शक सूचना- ४०- एकाच वेळी आज्ञावली मध्ये फेरफार घेतल्याने निर्माण झालेल्या स्थितीबाबत सुचना - दि. 10-4-2018

मार्गदर्शक सूचना- २२ बांधावरील झाडे दि - 13-9-2017

मार्गदर्शक सूचना- री एडीट मधील घोषणापत्र २ व ३ करणे बाबत दि.- 28-8-2017

Archive

Contact Form

Send