रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.
  • View
Image

होळकरवाडी यथील दोन्ही नगर रचना योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर

Image

वडाचीवाडी नगर रचना योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर

Town Planning Schemes in PMRDA

पीएमआरडीएच्या आकृतीबंध व सेवा प्रवेस नियमावलीला कार्यकारी समितीची मान्यता

Image

जिल्ह्यात ३६ लाख ५८ हजार सातबारा केले डाउनलोड - दै. लोकमत दि २५.१.२०२३

आता आपला ७/१२ पहा देशातील 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये

Image

महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल नागरिकांसाठी उपयुक्त - रामदास जगताप

Archive

Contact Form

Send